ลูกค้าใหม่

ลูกค้าใหม่


กู้ง่าย ผ่อนสบาย
กู้ได้สูงสุด 100,000 บาท
เพียงท่านเป็น
– ข้าราชการ พนักงานราชการ
– พนักงานรัฐวิสาหกิจ
– ลูกจ้างรายปี ลูกจ้างภารกิจ ลูกจ้างประจำของหน่วยงานรัฐ
– ยินยอมส่งมอบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และบัตร ATM เพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจ
อัตราดอกเบี้ยเพียง 1.71% ต่อเดือน
ชำระเป็นงวด ลดต้นลดดอก ผ่อนหมดภายในเวลาที่ตกลงกัน
– แผนที่ 1 :  มีบุคคลค้าประกัน 2 คน
– แผนที่ 2 : มีหลักทรัพย์ค้าประกัน
– แผนที่ 3 : ไม่มีการค้าประกัน
เมื่อเป็นลูกค้า Smart Money แล้ว
สามารถกู้หรือขยายระยะเวลาได้ โดยไม่ต้องปิดบัญชีเก่า
Smart Money พร้อมให้บริการแล้ว 8 จังหวัด
คือ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นครปฐม และนนทบุรี

ตารางการแบ่งจ่าย